Ascendents de Jason B.

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jason B. amb referència de "número Sosa".