Ascendents de Freya B.

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Freya B. amb referència de "número Sosa".