Ascendents de Patrice St. Pierre

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Patrice St. Pierre amb referència de "número Sosa".