Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

John (Jr.) Burk és un fill de John Burk, The Pioneer.

John Burk, The Pioneer 1754-1827
Imatge

&1778 Sarah Williams 1763
|
John (Jr.) Burk 1786-1832

Parentesc: 25%

Ascendents de John (Jr.) Burk fins a John Burk, The Pioneer   Veure