Ascendents de Caturah Burk

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Caturah Burk amb referència de "número Sosa".