Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

James Burk és el pare de Asa Burk.

James Burk 1757-1827
& Jane McCann 1783-1866
|
Asa Burk

Ascendents de Asa Burk fins a James Burk   Veure