Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

James Burk és el pare de Joseph Burk.

James Burk 1757-1827
& Jane McCann 1783-1866
|
Joseph Burk 1801-1872

Ascendents de Joseph Burk fins a James Burk   Veure