Ascendents de Mical Burk

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Mical Burk amb referència de "número Sosa".