Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Ann Mitchell és un avantpassat a la 7a generació de Henry Ferguson.

Ascendents de Henry Ferguson fins a Ann Mitchell   Veure