Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Ann Mitchell és un avantpassat a la 5a generació de la muller de Blair Ferguson.