Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Kathleen Eleanor Burk és una besàvia de la muller de Roger Pepler.