Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Kathleen Eleanor Burk és una descendent a la 4a generació de Sarah Cornwall.

Ascendents de Kathleen Eleanor Burk fins a Sarah Cornwall   Veure