Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Kathleen Eleanor Burk és una filla de Daniel Francis Burk.

Ascendents de Kathleen Eleanor Burk fins a Daniel Francis Burk   Veure