Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Kathleen Eleanor Burk és una descendent a la 5a generació de ? ?.

Ascendents de Kathleen Eleanor Burk fins a ? ?   Veure