Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Kathleen Eleanor Burk és una àvia de Robert Woodrooffe.

Ascendents de Robert Woodrooffe fins a Kathleen Eleanor Burk   Veure