Ascendents de Georgette Vallée

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Georgette Vallée amb referència de "número Sosa".