Ascendents de Mark Walsh

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Mark Walsh amb referència de "número Sosa".