Ascendents de Jos Gauvreau

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jos Gauvreau amb referència de "número Sosa".