Ascendents de Elsie Clarkson

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Elsie Clarkson amb referència de "número Sosa".