Ascendents de Edwin Pilgrim

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Edwin Pilgrim amb referència de "número Sosa".