Ascendents de Tanoos Barakett

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Tanoos Barakett amb referència de "número Sosa".