Ascendents de Claudette Barakett

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Claudette Barakett amb referència de "número Sosa".