Ascendents de Elmira Gauvreau

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Elmira Gauvreau amb referència de "número Sosa".