Ascendents de Jehan Vaulchié Du Pasquier

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jehan Vaulchié Du Pasquier amb referència de "número Sosa".