Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie Ritou és una àvia de el marit de Geneviève Marcou.