Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie Thérèse Leblanc és un avantpassat a la 7a generació de la muller de Mark Walsh.