Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie Thérèse Leblanc és una àvia de el marit de Marie Geneviève Mongeau.

Marie Thérèse Leblanc 1651-1729
&1665 Pierre La Vallée 1636-1685
|
Louis Charles Vallée 1679-1773
&1707 Geneviève Marcou 1682-1756
|
Louis Vallée 1722-1794
& Marie Geneviève Mongeau 1731-1795