Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie Thérèse Leblanc és un avantpassat a la 6a generació de Malvina Vallée.

Ascendents de Malvina Vallée fins a Marie Thérèse Leblanc   Veure