Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie Thérèse Leblanc és un avantpassat a la 6a generació de el marit de Ursule Pelletier.