Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Alexis Jean Vallée és un avantpassat a la 6a generació de el marit de Catherine Smith.