Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Alexis Jean Vallée és un avantpassat a la 5a generació de Kitty Walsh.

Ascendents de Kitty Walsh fins a Alexis Jean Vallée   Veure