Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Alexis Jean Vallée és un avantpassat a la 7a generació de Fiona Vaucher.

Ascendents de Fiona Vaucher fins a Alexis Jean Vallée   Veure