Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Alexis Jean Vallée és un avantpassat a la 7a generació de Nicolas Vaucher.

Ascendents de Nicolas Vaucher fins a Alexis Jean Vallée   Veure