Ascendents de Sarah De Lom

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Sarah De Lom amb referència de "número Sosa".