Ascendents de Nicolas Vaucher

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Nicolas Vaucher amb referència de "número Sosa".