Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie St. Laurent és un avantpassat a la 4a generació de la muller de Philippe James Vaucher.