Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie St. Laurent és un avantpassat a la 4a generació de Bernard Vallée.

Ascendents de Bernard Vallée fins a Marie St. Laurent   Veure