Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marie St. Laurent és un avantpassat a la 5a generació de Jean Vaucher.

Ascendents de Jean Vaucher fins a Marie St. Laurent   Veure