Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jeanne Bovet és un avantpassat a la 7a generació de Marie-Elisa Vaucher.

Ascendents de Marie-Elisa Vaucher fins a Jeanne Bovet   Veure