Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jeanne Bovet és un avantpassat a la 7a generació de Charles Frederic (Fritz) Vaucher.

Ascendents de Charles Frederic (Fritz) Vaucher fins a Jeanne Bovet   Veure