o +
GeneWeb

Base de dades genealògica

Podeu seleccionar una altre llengua, hi ha disponibles les següents:
africà bg br català xec danès alemany anglès esperanto castellà estó finlandès francès hebreu islandès italià letó holandès norueg polac portuguès brasiler ro rus eslovè suec Xinès
La base de dades "JVaucher" conté actualment 1.161 persones.
(miscel·lània...)
Clau, per accés amic o administrador:

Try looking up

Interesting people   - - -   Recent changes

Per navegar en aquesta base, podeu fer la vostra recerca:
- pel llistat de tots els per
- per lloc / cognom - naixement - defunció - casament -
- per la consulta avançada.
També podeu consultar
Hi ha hagut 20.166.371 consultes, de les quals 519.056 en aquesta pàgina, des del 26 de maig de 2024.
Be aware that photos and data on people who lived within the last 100 years are not displayed unless you have entered a password
Si el vostre navegador no actualitza automàticament les pàgines modificades (obligant-vos a fer actualitzar manualment la pàgina), proveu de navegar des d'aquest altre lloc.
Lèxic