Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jonathan Farewell és un avantpassat a la 4a generació de Arthur Wellington Burk.

Ascendents de Arthur Wellington Burk fins a Jonathan Farewell   Veure