Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jonathan Farewell és un avi de la muller de Daniel Coryell.