Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jonathan Farewell és el sogre de Sarah Cornwall.