Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jonathan Farewell és un avantpassat a la 4a generació de el marit de Evangeline Anderson.