Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és un avantpassat a la 6a generació de Philippe James Vaucher.

Ascendents de Philippe James Vaucher fins a ? ?   Veure