Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és un avantpassat a la 5a generació de Flossie Burk.

Ascendents de Flossie Burk fins a ? ?   Veure