Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és una besàvia de la muller de William Knowles Burk.