Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és una àvia de la muller de Daniel Coryell.