Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és la mare de William Fulton Farewell.

Ascendents de William Fulton Farewell fins a ? ?   Veure